Skip links

“Os ydych am ddatblygu deallusrwydd emosiynol er mwyn perfformio ar eich gorau, gall ‘coaching’ fod yn ateb. Gallwch ennill eglurder, cymhelliant a boddhad yn eich bywyd proffesiynol a personol.”

Sut gallaf eich helpu …

Camu i Fyny ...

Ydych chi’n barod i gymryd y cam nesaf? Ydych chi’n teimlo bod angen cymhelliant a chyfeiriad arnoch er mwyn creu newid?

Os ydych chi am ffynnu nid goroesi yn unig, yna gall hyfforddi eich helpu i greu posibiliadau a gwireddu’r potensial rydych chi’n gwybod sydd gennych chi.

Gormod ...

Oes gormod ar eich plât? Ydych chi’n gor-feddwl? Yn orbryderus? Efallai eich bod yn rhy brysur, yn teimlo o dan bwysau mawr neu’n poeni’n ormodol am eraill.

Gadewch inni archwilio safbwyntiau newydd a datblygu technegau a strategaethau er mwyn creu eglurdeb, hyder a chael tawelwch meddwl.

O dan …

Os ydyn ni ddim yn cyflawni’r hyn sydd angen, mae yna deimlad annifyr gall arwain at salwch. Efallai bydd iselder, heb egni na chymhelliant. Gall hyn dinistrio cynhyrchiant a chael effaith gwael ar eich perthnasau.

Gallwch ddarganfod neu ail-ddarganfod pwrpas a ffocws. Gallwch brofi llawenydd ac egni mewn gwaith a bywyd bob dydd.

Sownd ...

Chi ddim yn gwybod beth i wneud, nac i ba gyfeiriad i fynd – teimlo’n sownd? Gall fod  mewn swydd, mewn ffordd o feddwl, agwedd neu berthynas er enghraifft. Mae hyn yn gyflwr anodd, ac mae’n teimlo’n amhosib cymryd y cam cyntaf.

Trwy weithio gyda fi cewch archwilio dewisiadau a dysgu strategaethau ar gyfer gwneud newidiadau cadarnhaol.

Amdanaf i
  • Hyfforddwr Gweithredol achrededig ILM
  • Hyfforddwr NLP (rhaglennu niwroieithyddol)
  • Aelod o’r EMCC (European Mentoring and Coaching Council)
  • PhD mewn Addysg Oedolion
  • Mae gen i brofiad o weithio o bell, gan ddefnyddio gwahanol dechnolegau i gysylltu.
  • Yn hyfforddi yn y Gymraeg neu yn ddwyieithog.
executive coaching

Gwasanaethau Gwahanol

Hyfforddi Proffesiynol a gweithredol

Hyfforddi Proffesiynol a gweithredol

Gwneud penderfyniadau, rheoli pobl a phrosiectau, sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd personol, boddhad yn eich swydd, cyfathrebu a pherthnasau proffesiynol – beth bynnag sydd yn rhoi trafferth gall ‘coaching’ eich help i wynebu’r dyfodol gydag eglurdeb a hyder.

Hyfforddi Bywyd

Hyfforddi Bywyd

Gweithiwch gyda fi er mwyn cyrraedd eich uchelgais. Gallwch greu posibiliadau o bob math a darganfod fwy o foddhad a phleser mewn bywyd.

Hyfforddi Grŵp

Hyfforddi Grŵp

Rwy’n gweithio gyda grwpiau ar hyn o bryd yn edrych ar faterion lles, iechyd a chydbwysedd.  Eich agenda chi sydd yn arwain y broses.

O’r Blog

Trefnwch Sesiwn Ddarganfod AM DDIM